Veterinärkostnader

Så länge en hund är frisk och bara behöver rutinmässig veterinärbehandling såsom till exempel vaccinationer brukar det gå att hålla kostnaderna nere på en hanterbar nivå, men så snart en hund blir sjuk eller skadad kan kostnaderna för dess hälsovård snabbt skjuta i höjden. Bara att ta hunden till veterinären för att undersöka vad som är fel kan lätt gå på flera tusenlappar om det behövs en undersökning, några röntgenbilder och några rutintester av blod och urin.

inga pengarNär man skaffar hund bör man därför överväga att teckna en veterinärvårdsförsäkring för hunden eller sätta undan pengar som finns tillgängliga vid behov. Även med försäkring bör man se till att ha en buffert, både för självrisken och för sådant som inte täcks av försäkringen. Även med en bra veterinärvårdsförsäkring kan det uppstå en hel del veterinärkostnader under hundens liv som man behöver betala ur egen ficka. Det är vanligt att hundförsäkringar är utformade så att de täcker plötsliga och oväntade händelser, till exempel en trafikolycka eller en livmoderinflammation. Vill man däremot vaccinera sin hund, kastrera den, få hundens tänder rengjorda, och så vidare så betalar man dessa kostnader helt själv. När du jämför olika försäkringar, granska alltid vad som egentligen ingår.

Många svenska veterinärkliniker erbjuder avbetalningsplaner så att man kan betala hundens vårdkostnader över tid, förutsatt att man uppfyller villkoren för att få kredit. Man kan också vända sig till en fristående långivare, det finns idag gott om banker och andra finansiella institutioner som erbjuder lån upp till 200 000 kronor utan säkerhet och till hyggliga villkor. Om du behöver hitta ett billigt privatlån för att betala dina veterinärkostnader så kan du jämföra olika lån och ansöka här.  Man bör i möjligaste mån undvika SMS-lån och liknande lån med väldigt kort avbetalningstid eftersom det kan bli en väldigt dyr historia om man inte lyckas betala tillbaka i tid.

Exempel på veterinärkostnader

Det är fri prissättning på veterinärvård i Sverige och priserna kan variera rejält från en klinik till en annan. Det kan också vara så att exakt samma åkomma hos två olika hundar kostar olika mycket att behandla, till exempel för att den ena hunden är mycket större och behöver mer medicin eller för att en av hundarna har något underliggande hälsoproblem som gör att den billigare av två möjliga behandlingsmetoder inte är lämplig.

Nedanstående exempel kommer från några olika slumpvis utvalda veterinärkliniker i Sverige och är på intet sätt riktmärken för vad en viss åkomma ”ska” kosta att behandla. Tänk också på att hur mycket som ingår i en behandling kan variera, det kan till exempel vara så att en klinik tar ut ett paketpris för en operation där även eftervård ingår medan en annan klinik fakturerar operationen för sig och eftervården för sig. När man jämför priser från olika kliniker är det därför viktigt att ta hänsyn till exakt vad man får för pengarna.

Åkomma / behandling Pris
Enkelt bitsår 750 kronor
Dräktighetsdiagnostik ultraljud 500 kronor – 800 kronor
Bukröntgen 800 kronor – 1 400 kronor
Omfattande blodprov 1 000 kronor
Tandstenssanering 1 200 kronor – 1 500 kronor
Kastrering av hanhund 2 700 kronor
Kastrering av liten tik 4 000 kronor
Kastrering av stor tik 5 000 kronor – 8 000 kronor
Behandling av ormbett, inklusive behandling med kortison 7 000 kronor
Titthålskirurgi på en armbåge 12 000 kronor
Kirurgisk utplockning av främmande föremål i magen, inklusive två dygns inläggning 15 000 kronor
Operation på grund av livmoderinflammation, inklusive inläggning och viss eftervård 20 000 kronor
Grundkostnad för att ha hunden inlagd hos kliniken 900 kronor per dygn
Grundkostnad för att ha hunden inlagd hos kliniken inklusive dropp, smärtlindring och viss annan medicinsk behandling (exklusive kostnaden för till exempel operation) 2 300 kronor per dygn

Att tänka på

  • Vård som ges under jourtid brukar kosta extra.
  • Kirurgiska ingrepp som kräver en steril operationssal är dyrare än andra kirurgiska ingrepp.
  • Behandlingar som kräver specialutbildad veterinär brukar vara dyrare än de som kan genomföras av en allmänpraktiserande veterinär.
  • Om hunden behöver läggas in tillkommer kostnader för detta.
  • Precis som för oss människor kan det vara svårt att i förväg veta vad det kommer att kosta att få hunden frisk igen eftersom det kan tillstöta oväntade komplikationer. Bukoperationer kan till exempel kräva många dygns inläggning med intravenös antibiotika om en bakteriell infektion tillstöter.

Veterinärvårdsförsäkring

vetrinärMed en bra veterinärvårdsförsäkring betalar man bara en del av vårdkostnaden i samband med plötsliga och oväntade händelser, resten betalar försäkringsbolaget. Det är bra att jämföra olika försäkringar innan man fattar något beslut, för villkoren kan variera rejält.

Helst bör man försäkra sin hund så tidigt som möjligt, för om hunden väl har börjat få problem med hälsan är det försent att försäkra sig mot just det problemet, och i vissa fall kan det bli svårt att över huvud taget hitta något försäkringsbolag som är villigt att erbjuda en försäkring. Det kan också vara svårt att teckna en ny försäkring för en gammal hund även om den är frisk och kry, såvida man inte är okej med att betala väldigt höga försäkringspremier.

  • Vissa försäkringsbolag har bättre villkor för hundar som varit försäkrade utan uppehåll sedan 4 månaders ålder. Det kan till exempel vara så att den hunden får ersättning från försäkringen för vissa sjukdomar som försäkringen normalt inte täcker.
  • Vissa försäkringsbolag har bättre villkor för hundar som varit försäkrade utan incident i minst 12 månader sedan försäkringen tecknades.

Karenstid

Det flesta veterinärvårdsförsäkringar har en karenstid som börjar löpa när man tecknar försäkringen, till exempel 14 dagars karenstid eller 30 dagars karenstid.

De exakta villkoren för karenstiden varierar. Det kan till exempel vara så att du inte kan få ersättning för sjukdomar som börjat utvecklas under karenstiden, men får ersättning för plötsliga skador orsakade av yttre våld (t ex bilolycka eller bitskador) även om de inträffar under karenstiden.

Självrisk

Självrisk är den del av veterinärvårdskostnaderna som du själv måste betala, när resten betalas av försäkringsbolaget. Hur självrisken beräknas anges i försäkringsbrevet, och har stor påverkan på vad du som hundägare betalar när du behöver hjälp från försäkringen.

Exempel #1: Låt oss till exempel ponera att din hund behövde veterinärvård och totalkostnaden blev 22 000 kronor. Om försäkringen har en fast självrisk på 1 000 kronor betalar du 1 000 kronor, och försäkringsbolaget betalar 21 000 kronor. Om försäkringen istället har en procentuell självrisk på 10% betalar du 2 200 kronor, och försäkringsbolaget betalar 19 800 kronor.

Exempel #2: Din hund behövde veterinärvård och totalkostnaden blev 1 200 kronor. Om försäkringen har en fast självrisk på 1 000 kronor betalar du 1 000 kronor, och försäkringsbolaget betalar 200 kronor. Om försäkringen istället har en procentuell självrisk på 10% betalar du 120 kronor, och försäkringsbolaget betalar 1 080 kronor.

Det är viktigt att kontrollera hur självrisken beräknas och helst också sätta av pengar så att man är säker på att ha råd att betala självrisken om ens hund behöver veterinärvård. Hamnar man i en nödsituation där man inte har pengar till självrisken finns det flera vägar att gå, man kan till exempel tala med behandlade veterinärklinik och fråga om det går att få en avbetalningsplan för den del av vårdkostnaden som inte täcks av försäkringsbolaget. En annan möjlig lösning är att låna pengar oberoende av kliniken, det finns banker och finansiella institutioner på den svenska marknaden som erbjuder lån utan säkerhet och som har snabb handläggning av låneansökningar som skickas in online. Som alltid är det viktigt att granska villkoren och till exempel undvika SMS-lån med skyhög ränta och jättekort avbetalningstid.

Livförsäkring för hund

En livförsäkring för hund är inte det samma som en veterinärvårdsförsäkring för hund. En livförsäkring betalar inte för vård av hunden, istället betalar den (om vissa villkor är uppfyllda) ut pengar till försäkringstagaren om hunden dör på grund av sjukdom eller olycksfall.