Finsk spets

Finsk spets är en skällande fågelhund från Finland. Den tillhör gruppen nordliga jaktspetsar.

Den finska spetsen används huvudsakligen för jakt på skogsfågel som tjäder och orre, men fungerar även bra för att jaga mård och liknande små rovdjur. I Finland är det inte ovanligt att finska spetsar deltar i älgjakten.

Den finska spetsen har en mycket intensiv jaktlust. Den är mycket självständig vad gäller att söka upp viltet. När den väl har hittat viltet markerar den genom att skälla.

En finsk spets måste har meriter från jaktprov för skällande fågelhund för att kunna erhålla utställningschampionat.

Korta fakta om finsk spets

Rasgrupp (FCI) Grupp 5, sektion 2
Nordliga jaktspetsar
Rasgrupp (SKK) Grupp 5 Spetsar och urhundar
Ursprungsland Finland
Specialklubb Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Andra namn Suomenpystykorva
Rasstandard FCI 49
Vikt hanhund 12-13 kg
Vikt tik 7-10 kg
Mankhöjd hanhund 44-50 cm
Mankhöjd tik 39-45 cm

Bakgrund

Den finska spetsen har troligen sitt ursprung i hundar som finsk-ugriska folk förde med sig till norra Fennoskandia för mycket länge sedan. Den är nära besläktad med bland annat den svenska norrbottenspetsen, den norska lundehunden och den norska buhunden.

Arbetet med att upprätta en rasstandard för den finska spetsen påbörjade under det sena 1800-talet. Det var bland annat då som tongivande hunduppfödarna beslutade sig för att enbart avla på röda exemplar. Det allra viktigaste var dock att få fram en hund som var bra på att markera fågel i träd.

År 1891 genomfördes en stor mönstring i Uleåborg och året därpå antogs en rasstandard och man började föra stambok för rasen Finsk Skällande Fågelhund. När den finska Kennelklubben erkände rasen år 1897 var det dock under namnet Finsk spets och det är det namn som används idag. På finska heter den Suomenpystykorva.

År 1979 utnämndes den finska spetsen till Finlands nationalhundras. Den är avlad från en ren naturstam och ses som en mycket viktig del av den finska jaktkulturen.

Beteende

Den finska spetsen är en mycket energisk hund med enorma mängder energi som den måste få utlopp för. Den har en tendens att skälla på allt den upptäcker och vill att ägaren ska ta en titt på. Den är beslutsam och modig. När den rusar efter vilt har den en explosivt snabb galopp. En finsk spets kan enkelt växla från trav till galopp, och dess rörelser är lätta och kraftbesparande. Hunden kan täcka mycket mark på väldigt kort tid.

Den finska spetsen kommunicerar gärna med ett läte som ligger någonstans mellan skall och morrning.

Enligt rasstandarden får den finska spetsen vara reserverad mot främlingar men inte aggressiv eller extremt skygg.

Utseende

Den finska spetsen är inte någon stor hund. Hannarnas mankhöjd ska ligga i spannet 44-50 cm, och tikarna ska vara ännu mindre än så.

Det är nästan kvadratiskt byggd hund med alert resning, och svansen bärs rullad över ryggen. Muskulaturen ska vara smidig och fast.

Pälsen är djupt röd eller gyllenröd, och rasstandarden anger att färgen ska vara klart lysande. Hur lång pälsen ska vara varierar mellan de olika kroppsdelarna. Den finska spetsen har en kort, mjuk och tät underull som håller den varm.

Den finska spetsen har ett kilformat huvud med mandelformade mörka ögon.

Hälsa

På det stora hela är den finska spetsen en frisk hundras. Bland de vanligaste hälsoproblemen hittar vi epilepsi, knäledsurhakning och tandförluster.