Glaukom hos hundar

Precis som vi människor kan hundar drabbas av diverse ögonproblem. Vissa är enkelt åtgärdade – torra ögon brukar till exempel kunna behandlas med ögondroppar och enklare ögoninfektioner brukar försvinna snabbt med lokal antibiotikabehandling. I andra fall krävs mer omfattande ingrepp, till exempel ögonkirurgi. Detta är särskilt vanligt när det rör sig om medfödda missbildningar i ögat eller allvarliga skador som uppstått vid olycksfall.

Till gruppen allvarliga ögonproblem hos hundar hör glaukom (grön starr) eftersom glaukom kan leda till att hunden helt förlorar synen på ögat om behandling inte sätts in skyndsamt. Även med behandling kan situationen bli så allvarlig att veterinären tvingas operera bort ögat för att hunden ska slippa ha ont. Gråhund och tysk jaktterrier är två exempel på jakthundsraser som jämfört med genomsnittshunden har en ökad risk att utveckla glaukom.

Vad beror glaukom på?

Glaukom hos hundar beror nästan alltid på att avflöded av kammarvätska i ögats kammarvinkeln inte fungerar tillräckligt bra. Försämrat avflöde innebär att trycket i ögat ökar, eftersom mer kammarvätska produceras än mängen kammarvätska som transporteras bort från ögat.

Om trycket blir alltför högt skadas näthinnan och synnerven.

Varför avflödet inte fungerar som det ska varierar från fall till fall. Hos vissa hundar beror det på att kammarvinkeln är felaktigt utformad. Hos andra är kammarvinkeln korrekt utformad, men utflödet av kammarvätska har minskat på grund av ögoninflammation, ögonskada, tumör eller liknande.

Felaktigt utformad kammarvinkeln är ärftlig och därför mer vanlig hos vissa hundraser än hos andra. Exempel på hundraser med ökad risk för felaktigt utformad kammarvinkel är engelsk spaniel, welsh springer spaniel och flatcoated retriever.

Symptom

Till skillnad från grå starr (katarakt) där problemen ofta utvecklas långsamt över lång tid kan grön starr (glaukom) ha ett mycket hastigt förlopp. Utflödet av kammarvätska ur ögat kan snabbt gå från normalt föde till farligt låga nivåer och skapa ett mycket skadligt förhöjt tryck i ögat som kräver omedelbart behandling.

Grön starr kan uppstå på ena eller bägge ögonen.

Exempel på symptom:

  • Rött öga
  • Hunden kniper ihop ögat
  • Hunden verkar ha ont i ögat
  • Hunden verkar trött eller nedstämd
  • Hornhinnan kan se gråaktig ut

Symptomen på grön starr kommer ofta plötsligt. Man bör inte dröja med att kontakta veterinär om man misstänker att det kan röra sig om grön starr.

Obs! Det finns fall där grön starr kommit smygande och utvecklats långsamt. Att problemen inte dykt upp akut behöver alltså inte utesluta att det rör sig om grön starr. Det kan ske en gradvis försämring av utflödet av kammarvätska ur hundens öga.

Vad gör veterinären?

Veterinären undersöker ögonen och kontrollerar trycket i dem med hjälp av en tonometer. Veterinären kan också undersöka ögats insida, till exempel med ett oftalmoskop eller gonioskop.

Om veterinären ställer diagnosen grön starr (glaukom) kan trycksänkande ögondroppar skrivas ut. Om hunden har mycket ont kan även smärtstillande behandling komma på fråga.

Eftersom det är viktigt att snabbt få ned trycket i ögat kan den trycksänkande behandlingen inledas med att hunden skrivs in på kliniken och får trycksänkande dropp direkt in i blodet istället för ögondroppar. Intensivbehandling av ögat kan krävas för att skydda det mot ytterligare skador innan trycket går ned.

Behandling av bakomliggande orsak

Vid glaukom kommer veterinären också att försök utröna den bakomliggande orsaken till glaukomet och se om det går att behandla. Det kan till exempel röra sig om ögoninflammation, skada eller tumör.

Om det visar sig att orsaken till glaukomet är felaktigt utformad kammarvinkel är det vanligt att denna missbildning finns i bägge ögonen. Förebyggande behandling brukar därför sättas in även för det öga som inte uppvisat några symptom på glaukom.

Operation

I vissa fall räcker det inte med medicinsk behandling för att få bukt med glaukomet. Om hunden har stora problem med smärta från ögat kan det vara bättre för den att få ögat bortopererat än att fortsätta ha ont.