Jakthundsportalen

På jakthundsportalen jaga med hund hittar du information om jakthundsraser. Tanken är informera och inspirera nyfikna, befintliga och blivande jakthundsägare.

Många av de populäraste hundraserna är i grunden jakthundar. Jakthundarna har många eftersträvansvärda egenskaper oavsett om man jagar med dem eller ej.

älghundJakthund är ett vitt begrepp och väldigt många av dagens hundraser har sina rötter i hundar som använts i samband med jakt. Detta gäller även sådana hundar som det idag inte är särskilt vanligt att se i jaktsammanhang och raser där aveln inte längre är inriktad på att få fram dugliga jakthundar. En King Charles Spaniel har till exempel en hel del jakthundar bland sina förfäder, men det torde vara högst ovanligt att någon idag skaffar sig en King Charles Spaniel för att jaga villebråd med den. Rasen har idag alltför många hälsoproblem för att vara en lämplig jakthund.

Jakthundar har historiskt använts för många olika typer av jakt och så är fallet även idag. De olika raserna har därför avlats fram för olika ändamål. Vissa jakthundsraser är väldigt nischade, medan andra är har ett bredare kompetensområde och fungerar för en större variation av uppgifter i samband med jakt. Vissa jägare föredrar att använda blandraser snarare än rasrena hundar.  Det är möjligt för en individuell hund att klara av att med framgång utföra mer än en av uppgifterna i nedanstående lista.

Exempel på olika jakthundstyper:

 • Apporterande hund
 • Drivande hund
 • Eftersökshund
 • Fågelhund
 • Grythund
 • Hetsande hund
 • Ledhund
 • Löshund
 • Råtthund
 • Skällande fågelhund
 • Spårhund
 • Stående fågelhund
 • Ställande hund
 • Stötande hund
 • Sökhund
 • Älghundar

De egenskaper som gör en hund till en bra jakthund kan komma väl till pass även i andra sammanhang. Till exempel används spårhundar för att leta upp vilsegångna människor och för att lokalisera djur som blivit skadade i trafiken.